Yabancı Dil Eğitimi

MERCAN KOLEJİ 'de  birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. Yabancı dil dersi öğretim programında temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Öğretilen tüm dillerde okuma-yazma-dinleme-konuşma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Anaokulunda İngilizce öğrenimini sağlamak için High Scope vakfı tarafından geliştirilen müfredata gömülü dil gelişim programı uygulanır. Sınıflar ilerledikçe öğrenciler, kültürü yansıtan en iyi aracın edebiyat olduğu düşüncesiyle ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları kitaplar ve farklı kültürlere ait yazarlar tarafından yazılmış ödüllü romanları okuyarak dil becerilerini geliştirirler. Yabancı dil eğitimi Native öğretmenler ve yabancı dil eğitimcileri tarafından yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dilleri etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla yurtdışı kültürel geziler ve yaz okulu programları sunulur. 3. Sınıftan itibaren öğrenciler edindikleri dil becerilerini uluslararası düzeyde sınamak için her yıl, University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ve OXFORD UNİVERSİTY Press sınavlarına teşvik edilir.

900