Mercan Koleji - Ortaokul

Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi benimsemiş olan MERCAN Ortaokulunda Orta Yıllar Programı (Mİddle Years Programme: MYP) uygulanmaktadır. Öğrenciler bu programla; öz güven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunların hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına saygılı, milli ve manevi değerlere sahip olarak hem hayatta hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Mercan Koleji Ortaokulunda MES MODELİ UYGULANMAKTADIR. Çok Yönlü Eğitim, Çok Yönlü Bireyler… Ortaokuldan itibaren 1800 M2 ALANA SAHİP “TECHNOLOGY AND LİFE CENTER” da “dersin ATÖLYESİ” uygulaması başlar. Bu uygulama ile Yüksek donanıma sahip ATÖLYELERDE UYGULAMALI eğitim verilir. Böylece öğrencinin sürekli aktif olduğu uygulamalı bir öğretim ortamı oluşturularak etkin bir öğrenme sağlanır. Yabancı dil eğitiminde Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yoğun İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de başlar. Yabancı dil derslerinde kültürler arası anlayış ve saygı felsefesi çerçevesinde, öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları ve anlamaları üzerinde durulur. Mercan Koleji öğrencileri, dünya vatandaşı olmanın sorumluluğuyla ve öğretmenlerin desteğiyle tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler.

Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, okullarını başarıyla temsil ettikleri ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen toplum hizmeti çalışmaları ve kulüpler, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirirler. Öğrenciler, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklerle yönlendirilir ve desteklenirler. 8. sınıfta Öğrencilerimiz ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış lise sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütülür.

Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır. Öğrenmeyi zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenir. Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda,interaktif tahtalar bulunur.

Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen 1500 M2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim, kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, mutfak atölyeleri, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, Sosyal, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.  

802