Hakkımızda

Eğitim sektöründe çeyrek asrı aşkın bir kurum olarak, kurulduğumuz günden itibaren, gelişimi ve değişimi kendimize ilke edindik. Öğrencilerimize kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarına olanak sağlayan bir eğitim ortamı sunduk.

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınav alanlarında göstermiş oldukları başarılarla ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.

 

Mercan Koleji'nde uluslararası Bakalorya programlarıyla; sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, cesur, bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve dönüşümlü düşünen, bilgiye ulaşmayı bilen, teknolojiyi araç olarak kullanan, kendini sürekli geliştiren iyi insan olma değerlerine sahip, millî şuuru yüksek ve dünya ile iletişim kurabilen “dünya insanı” gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

Mercan Koleji'nde Primary Years Programme (İlk yıllar programı) 3-12 yaş arasındaki çocukların gelişimlerine uygun biçimde yararlanacakları, anlamlı ve sorgulayarak öğrenmeye dayanan bir program ve müfredat çerçevesidir. İlk yıllar programında yapılandırmacı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın en önemli amaçlarından birisi öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinde İnisiyatif alma becerisi kazandırarak bağımsız öğrenenler olmalarını sağlamaktır.

 

10-16 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış Middle Years Programme (Orta Yıllar Programı) 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfları kapsamaktadır. Bu program, öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen bireyler olma yolunda cesaretlendiren öğrenme çerçevesi sağlar. MYP Programı, entelektüel gelişimi vurgular ve öğrencilerin dersler ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmasını sağlar.

 

Mercan Koleji “Öğrenmeyi öğrenme” anlayışı ile yola çıkan bu uluslararası programları kendi felsefesi ile örtüştüştürmüş sonuç olarak daha iyi bir eğitim ve daha bilinçli bireyler yetiştirmek adına bu programları Milli Eğitim Müfredatı ile başarılı bir şekilde harmanlamayı başarmıştır.

Mercan Koleji olarak hedefimiz,

  • Öğrencilerimizi; sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak.
  • Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir biçimde kullanıp küresel gelişmeleri takip etmelerini ve uluslararası düzeyde başarılı olabilmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini kullanmayı öğrenmesinin yanında inovasyona yönelip teknoloji üretir hale gelmelerini sağlamak.
  • Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm önerileri üretebilmeye yönlendirmek.
  • Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemek.
  • Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak.
  • Milli ve evrensel değerleri kucaklayan, ülkemizin yüzünü aydınlatacak başarılı nesiller yetiştirmek.

900