Değerler Eğitimi

Eğitimin en önemli gayesi, çocuklarımızın yüreklerini, insanı insan yapan değerlerle donatmaktır. Değerler, davranışlarımıza yön veren standartlardır. Bu nedenle değerler, tutum ve davranışlarımızla yakından ilişkilidir, onlara yön verir. Sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü, nezaket vb. gibi iyi insan olmanın değerlerini küçük yaştan itibaren aile desteğiyle vererek Hızla değişen dünyayla baş edebilmeleri için onlara sağlam bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz.

900