Mercan Koleji - İlkokul

Mercan Koleji İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel  farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı interaktif tahtalar bulunur. Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler  doğrultusunda düzenlenen 1800 m2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, mutfak atölyeleri, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, Sosyal, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler. Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı İlkokulda “Ana dil Öğretimi”ne özel önem verilir.

Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar.

Uluslararası program uygulayan bir okul olarak Mercan Koleji'nde yabancı dil bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır.

Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır. Öğrenciler 4. sınıftan itibaren ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları orijinal kitaplarla çalışırlar.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarının izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.

Etiketler:

900