11 Eylül 201910:22
  • 4728 Görüntüleme

Mercan Çocuk Üniversitesi ( Anaokulu )

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK HAYALLER Çocuğunuza erken yaş eğitimi yolculuğunu mutlu, keyifli ve unutulmaz hale getirmek için ÇOCUĞUNUZA BU FIRSATI VERİN. Mutlu ve başarılı bir yaşamın temellerinin atıldığı 3-6 yaş eğitiminde yenilikçi, yaratıcı, kendi problemlerini çözebilecek kadar güçlü, olayları yaratıcı bir şekilde değerlendirebilen, kendi kültürünü ve değerlerini benimsemiş nitelikli çocuklar yetiştirmek için yola çıkmış bilimsel ve yenilikçi konseptler sunan MERCAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİNE hoş geldiniz. Early Years Coral, Monstesson Foundation, Highscope Foundation, Reggio Emillia, Waldorf gibi erken çocukluk eğitiminde en kaliteliyi hedefleyen MERCAN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİNİ ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan ediyoruz.  
11 Eylül 201910:23
  • 6076 Görüntüleme

Mercan Koleji - İlkokul

Mercan Koleji İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel  farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı interaktif tahtalar bulunur. Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler  doğrultusunda düzenlenen 1800 m2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, mutfak atölyeleri, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, Sosyal, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler. Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı İlkokulda “Ana dil Öğretimi”ne özel önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Uluslararası program uygulayan bir okul olarak Mercan Koleji'nde yabancı dil bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır. Öğrenciler 4. sınıftan itibaren ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları orijinal kitaplarla çalışırlar. Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimi, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarının izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.
11 Eylül 201910:23
  • 4893 Görüntüleme

Mercan Koleji - Ortaokul

Öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi benimsemiş olan MERCAN Ortaokulunda Orta Yıllar Programı (Mİddle Years Programme: MYP) uygulanmaktadır. Öğrenciler bu programla; öz güven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunların hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına saygılı, milli ve manevi değerlere sahip olarak hem hayatta hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar. Mercan Koleji Ortaokulunda MES MODELİ UYGULANMAKTADIR. Çok Yönlü Eğitim, Çok Yönlü Bireyler… Ortaokuldan itibaren 1800 M2 ALANA SAHİP “TECHNOLOGY AND LİFE CENTER” da “dersin ATÖLYESİ” uygulaması başlar. Bu uygulama ile Yüksek donanıma sahip ATÖLYELERDE UYGULAMALI eğitim verilir. Böylece öğrencinin sürekli aktif olduğu uygulamalı bir öğretim ortamı oluşturularak etkin bir öğrenme sağlanır. Yabancı dil eğitiminde Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yoğun İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de başlar. Yabancı dil derslerinde kültürler arası anlayış ve saygı felsefesi çerçevesinde, öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları ve anlamaları üzerinde durulur. Mercan Koleji öğrencileri, dünya vatandaşı olmanın sorumluluğuyla ve öğretmenlerin desteğiyle tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, okullarını başarıyla temsil ettikleri ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen toplum hizmeti çalışmaları ve kulüpler, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirirler. Öğrenciler, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklerle yönlendirilir ve desteklenirler. 8. sınıfta Öğrencilerimiz ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış lise sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır. Öğrenmeyi zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenir. Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda,interaktif tahtalar bulunur. Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen 1500 M2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim, kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, mutfak atölyeleri, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, Sosyal, KÜLTÜREL, SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.  
11 Eylül 201910:24
  • 4365 Görüntüleme

Mercan Koleji - Anadolu Lisesi

Mercan Koleji Anadolu Lisesi; Anadolu Liseleri statüsünde, Tüm eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler; görsel materyal, teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir. Ayrıca ortaokulda başlayan ve 9. Ve 10. Sınıflarda devam eden Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) ile eğitim uluslararası bir boyut kazanmıştır. Öğrenciler tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu dersliklerde tüm yeniliklerin takip edildiği uygulamalarla yürütürler. MERCAN Anadolu Lisesinde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yünlü bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için yoğun rehberlik çalışmaları yapılır. Mercan Koleji Anadolu Lisesi Öğrencilerin günlük yaşantılarında yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli altyapı kazandırılır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabacı dil olan Almanca eğiti de kesintisiz olarak devam eder. Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini gelişmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. Ölçme – Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek MERCAN Anadolu Lisesinin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin TYT ve YKS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin bir görev yapar. Öğretmenler öğrencilerle, 9.sınıftan başlayarak yoğun TYT ve YKS hazırlık çalışmaları yürütür. Okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları yapılır, tam öğrenme sağlanır. MEM MODELİ UYGULANIR. Çağdaş eğitim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarla akıllı tahtalar bulunur. Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur. Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen 1500 M2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim, kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, sosyal, KÜLTÜREL SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.
11 Eylül 201910:24
  • 2951 Görüntüleme

Mercan Koleji - Fen Lisesi

Bilimsel gerçeklerin farklı bakış açılarıyla sunulduğu Mercan Koleji Fen Lisesinde fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Öğrenim sürecinde her öğrencinin matematik ya da fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Öğrenciler proje ve seminer çalışmalarını istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirirler. Ayrıca Bilim Olimpiyatları ve TUBİTAK Proje Yarışmalarına katılmaları için sunulan olanaklar, öğrencilerin başarılarının artmasını sağlar. Yapılan tüm çalışma ve uygulamalar sonucunda Mercan Koleji öğrencilerinin hedefi %100’e varan ÖSYS başarısı elde etmektir. Mercan Koleji Fen Lisesinde fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençler; bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliği kazanmış, teorik konuları farklı yönleriyle tartışabilen, bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan, Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireyler olarak yetişirler. Mercan Koleji öğrencileri tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu elektronik dersliklerde işler, internet aracılığıyla proje ve ödevleri için gereken bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırlar. Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüpler öğrencilerin sosyal gelişmelerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir. Ölçme – Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Mercan Koleji Fen Lisesinin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin TYT ve YKS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Öğretmenler öğrencilerle, 9. Sınıftan başlayarak yoğun TYT ve YKS hazırlık çalışmaları ile okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları yaparlar. MERCAN EĞİTİM SİSTEMİ(MES) UYGULANIR. Yabancı dil eğitimine büyük önem verilen Mercan Koleji Fen Lisesinde İngilizce yoğun bir program dahilin de verilir ve öğrencilerin çalışmalarla dil becerileri geliştirilir. Ayrıca 9.sınıftan itibaren ikinci dil olarak Almanca eğitimi de verilir. Çağdaş eğitim öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur. Öğrencilerimiz çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen 1500 M2 ALANA SAHİP TEKNOLOJİ VE YAŞAM MERKEZİNDE (TECHNOLOGY AND LİFE CENTER) laboratuvarlar, bilişim, kodlama ve robotik atölyesinde GELECEĞİN BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ALT YAPISINI ÖĞRENİRKEN, GÖRSEL sanatlar ve müzik atölyeleri, MODERN “Z” KÜTÜPHANESİ, yarı olimpik yüzme havuzu, KAPALI VE AÇIK HAVA spor alanları ile bilimsel, sosyal, KÜLTÜREL SPORTİF VE SANATSAL gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayacakları geniş ve ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.
24 Ekim 201909:39
  • 1027 Görüntüleme

Mercan Koleji - Kış Okulu

  MERCAN KOLEJİ KIŞ OKULU   MERCAN KOLEJİ bünyesinde  açılan Kış Okulu ile sanat, spor ve bilim alanında öğrencilerimizin kendilerini keşfetmek ve geliştirmek isteyecekleri pek çok branş bulunmaktadır.    Yıl boyu sürecek olan kış okullarımız kendisini  geliştirmek isteyen öğrencilerimizin yanında yaşamın ritmine ayak uydurmaya çalışan yetişkinleri de kurslara beklemektedir.   MERCAN KOLEJİ KIŞ okulumuzda aradığınız her türlü aktiviteyi bulabilir ,farklı alanlarda okulumuzdan yararlanabilirsiniz. Alanında uzman antrenörler ve eğitimciler ile bir çok tecrübeyi anılarınıza ekleyebilirsiniz.. Öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine katkıda bulunmak,  arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, sportif anlamda ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak kendi alanlarında başarılı sporcular yetiştirmeyi düşündüğümüz spor okullarımız ile; Öğrencilerimizin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerini sağlamak, kendini özgürce ortaya koyabilen, sanatı seven ve kültürünü algılayan mutlu, başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığımız sanat okullarımıza tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.   Piyano: Piyano eğitimi alacak öğrencilerimiz alanında uzman öğretmenler ile bireysel çalışmalar yapmaktadır. Öğrencinin seviye durumuna göre program belirlenerek kullanılacak kaynak kitaplar seçilir. Nota ve solfej eğitiminin yanı sıra temel çalış teknikleri ile ilgili egzersizler yapılır. Bu egzersizlerle birlikte klasik müzik piyano repertuarından öğrenci seviyesine uygun eserler çaldırılır. Görsel Sanatlar: Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku, vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Basketbol: Hedefimiz sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, basketbolu sevdirmek, genç sporcularımızın enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamanın yanında Türk sporuna genç sporcular yetiştirmektir. Yüzme: Yüzme sporunu tanıtmak, sevdirmek, öğrencilerde temel yüzme becerileri geliştirmek. iskelet ve kas yapısını kuvvetlendirmek, mücadele  etme,  kazanma  becerisi  ve  kendine  güven duygusunu geliştirmektir. Jimnastik: Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yöntemli ve düzenli jimnastik çalışmalarıyla amacımız; çocukların beden ve ruh yeteneklerini geliştirmek, oyun ihtiyaçlarını karşılamak, disiplinli, sosyal ve özgüveni gelişmiş bireyler haline dönüşmelerini sağlamaktır. Futbol: Antrenörlerimiz nezaretinde yapılan çalışmalarımızda, yaş seviyelerine göre gruplandırılan öğrencilerimizin futbolu sevmeleri ve temel futbol becerilerini kazanmaları en öncelikli hedefimizdir. Futbol Okulumuzun içeriğinde derslerin dışında, farklı futbol okulları ile maçlar, farklı seviyelerdeki futbol maçlarını seyretme ve sene sonunda büyük bir stadyumda antrenman yapma gibi organizasyonlarda bulunmaktadır.   Voleybol: Voleybol Spor Okuluna katılan öğrencilerimizi, fiziksel, sportif ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, toplu ya da topsuz olarak uygulanan eğitim teknikleri ile öğrencimizin ileri yaşamında, her türlü hareketinde gerekli olan koordinasyon, ritim, denge, algılama sürati, tepki süresi gibi motor fonksiyonların geliştirilmesi, voleybol sporunun sevdirilmesi, top duyusunun gelişimi ve minikler standartlarında voleybolun öğretilmesi, grup arkadaşları ile bir arada çalışan çocuğun, ekip bilincini ve kendisinin ekipteki yerini anlamasını sağlayacak ve ileride toplum içerisinde yerini almasını kolaylaştıracak spor becerilerinin ve spor kültürünün kazandırılmasıdır. MASA TENİSİ:Masa tenisi, sadece kasları, eklemleri güçlendiren, kalori harcamaya yardımcı olan ve fiziksel zindelik sağlayan bir spor değil. Zihinsel açıdan da ‌hatrı sayılır katkıları var. Zihin açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa tenisi, ‌el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor. AKIL OYUNLARI VE SANTRANÇ Akıl oyunları  zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini sağlamaya yardımcı olur. MODERN DANS Dans etmek formda kalmayı sağlarken aynı zamanda zihinsel gücü artırıyor ve kişiyi mutlu ediyor. Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu artıran dansın beyin için de önemli faydaları bulunuyor. Uzmanlara göre dans etmek, beynin hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgesini genişletiyor. BİNİCİLİK At binme sporu kişinin hem kalp damar, hem kas gelişimini sağlar. Üstelik her yaştaki insanın rahatça başlayabileceği bir spordur. Binicilik, kan dolaşımını ve solunum sistemini iyileştirir. Düzenli bir şekilde binicilik sporunu yapan kişi duruşunu düzeltir, denge ve koordinasyonu gerçekleştirir.   Yeni Nesilde Eve ve Teknolojik araçlara bağımlılığı ortadan kaldırarak öğrencilerin ve ebeveynlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren MERCAN KOLEJİ KIŞ OKULLARI Doğru tercih.   GELECEĞİN LİDERLERİ MERCAN KOLEJİNDE YETİŞİYOR.
12 Kasım 201908:55
  • 2422 Görüntüleme

Mercan Koleji - Yaz Okulu

MERCAN KOLEJİ YAZ OKULU Çocuklar okulların kapanması ile aylardır hayalini kurduğu ödevsiz bir tatilin planlarını yaparken, aileler de çocuklarının tatili nasıl değerlendirmesi gerektiğine karar vermeye çalışır. Çocukların hem dinlenmeleri hem de farklı hobiler edinerek eğitilmelerini sağlayan Mercan KOLEJİ yaz okulları da işte tam bu noktada aileyi destekliyor.Yaz okullarının amacı, sadece tatil çocuğun eğlenmesi ve heyecanlı tecrübeler yaşaması değil; aynı zamanda sosyal, duygusal ve yeteneksel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu anlamda Mercan Koleji YAZ Okulu alanında profesyonel antrenörler ve eğitimciler ile Muhteşem Fiziki Ortamıyla aradığınız herşeyi bulabileceğiniz TEK ADRES. Mercan Koleji YAZ OKULUNDA  Öğrenci Neler kazanır? * Çocuklar aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olur ve arkadaşlık kavramının önemini anlarlar. * Okullarda öğretilen becerilerle sorumluluk duygusu kazanan çocukların özgüveni artar, ileride anlatacak anılara sahip olurlar.En güzel anılar Mercan Koleji YAZ okulunda biriktirilir. * Spor ya da diğer aktiviteler aracılığıyla yeteneklerini geliştiren çocuklar, daha sağlıklı bir bünyeye kavuşurlar. Mercan Koleji yaz okulunda sportif bütün alanlarla tanışır ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeler ile gelişimleri sağlanır. * Özellikle doğayla iç içe yapılan aktiviteler ile çocuklara tabiat sevgisi aşılanır. * Kendi ilgi alanlarını daha iyi anlayan çocuklar, kariyerlerine yönelik daha iyi plan yaparlar.Geleceğin Liderleri Mercan Kolejin de yetişiyor. * Çocukların paylaşımcı, maceracı ve araştırmacı yönleri ortaya çıkar. “Ayrıca Mercan Koleji Yaz okulu, çocuğunuzun liderlik, özgüven ve yaratıcılıklarını geliştirmek, grup içerisinde iletişimi ve ekip çalışmasını güçlendirmek için hazırlanmıştır. Mercan Koleji Yaz okulunu diğer okullardan ayıran en önemlli özellik YETENEK GELİŞTİRME Atölyeleridir.   MERCAN KOLEJİ YAZ OKULU PROGRAMINDA NELER VAR; İLKOKUL YAZ OKULU  ORTAOKUL YAZ OKULU 3-6 YAŞ ANAOKULU YAZ OKULU  8.SINIFLAR LGS HAZIRLIK KURSU  12.SINIFLAR TYT HAZIRLIK KURSU LİDERLİK PROGRAMI,YÜZME,MODERN DANSLAR,AKIL OYUNLARI VE SANTRANÇ,STEM VE ROBOTİK KODLAMA,JİMNASTİK,DRAMA VE TİYATRO,BASKETBOL,VOLEYBOL,MASA TENİSİ,KORT TENİS,FUTBOL,BİNİCİLİK,ORF VE PERKÜSYON EĞİTİMİ,MÜZİK EĞİTİMİ(PİYANO,GİTAR,BAĞLAMA,YAN FLÜT,UKULELE,GÖRSEL SANATLAR,SEÇMELİ KURAN-I KERİM EĞİTİMİ,DEĞERLİ EĞİTİM PROGRAMI,AKADEMİK DESTEK PROGRAMI (İNGİLİZCE ve MATEMATİK)    
19 Şubat 202016:40
  • 1563 Görüntüleme

Mercan Koleji - Ankara Kampüsü

Mercan Koleji - Ankara Kampüsü
802