İzcilik ve Doğa Kulübü Malatya Mercan Koleji Fen ve Anadolu Lisesi

İzcilik ve Doğa Kulübü

İzcilik, doğayı koruyup geliştirme ve kişilerin kendi imkan ve becerileriyle doğada hayatta kalmalarını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ruhen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler olarak yetişmesi izciliğin felsefesidir.

900