Yüzme Kulübü

Yüzme Kulübü

Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı amaçları doğrultusunda Yüzme Modülü’ne katılan öğrencilerin spora özgü hareket yetkinliklerini,fiziksel ve psikolojik uyumlarını ve spor bilgilerini geliştirmeleri temel amaçtır.Aynı zamanda öğrenciler,etkinliklere katılırken yaşam becerileri olarak isimlendirilen öz yönetim,sosyal ve düşünme becerilerini degeliştirmelidirler.

802