Orf-Perküsyon Kulubü

Orf-Perküsyon Kulubü

• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, • Yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek, • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını sağlamak, • Kişilik ve öz güven gelişimlerine katkı sağlamak, • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak, • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek, ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI • Müzik ile ilgili çalışmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak, • Bireysel ve toplu olarak nitelikli farklı türlerde şarkı dinleme, söyleme ve enstrümanla çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak, • Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak, • İstiklâl Marşı başta olmak üzere marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak, • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek, • Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak, • Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak amaçlarına ulaşmalarının sağlanmasıdır. 

802