Akıl Oyunları ve Satranç Kulubü

Akıl Oyunları ve Satranç Kulubü

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.Süratli doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.”Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,bunları açığa çıkarmaya, doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.

MERCAN KOLEJİ MALATYA KAMPÜSÜ EN İYİSİ

802